Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Semesterside for BIO2100 - Vår 2007

Beskjed angående obligatoriske gruppearbeid/regneøvelser: Det er kun øvelsene i uke 7 og 8 som er obligatoriske.

10. jan. 2007 14:30