Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Semesterside for BIO2100 - Vår 2009

Minner om at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Vennligst si fra til studieseksjonen hvis du blir forhindret fra å komme.

8. jan. 2009 16:23