Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Minner om at det er …

Minner om at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Vennligst si fra til studieseksjonen hvis du blir forhindret fra å komme.

Publisert 8. jan. 2009 16:23 - Sist endret 8. jan. 2009 16:25