Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Undervisningen i emnet består av forelesninger,laboratorieøvelser, obligatorisk forskningsoppgave, obligatorisk essay og kollokvier/gruppeundervsning. De ulike undervisningsformer vil veksle i løpet av semsteret. Se detaljert plan for emnet. Laboratorieundervisningen og gruppeundervisningen er obligatorisk. Emnet benytter Classfronter. Kurs i biblioteksbruk første gang 21. oktober.

Forelesninger

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen.

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 13. desember)

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 16. desember)

Laboratorieøvelser

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Laboratorium U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 13. desember)

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Laboratorium U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 16. desember)

Halvor Aarnes, Aud Else Berglen Eriksen, Halvor Aarnes

Kollokvier

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Rom U307 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 13. desember)

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Rom U307 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 16. desember)

Halvor Aarnes, Aud Else Berglen Eriksen, Halvor Aarnes

Publisert 30. des. 2004 15:15 - Sist endret 30. des. 2004 15:15