Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO2110 - Høst 2005

Stipend og legater: Hos www.unifor.no finnes det en del student- og fagstipend som kan være aktuelle for realister. Se på dette før søknadsfristen går ut 1. desember!

10. nov. 2005 14:03

Biologisk institutt inviterer til informasjonsmøte om masterprogrammet biologi våren 2005, tirsdag 8. november.

2. nov. 2005 23:14

Mandag 29. august: Studentene møter på kontoret til sine veiledere kl. 10:15-12:00. Opplæring i SPLUS på datarommet 4129 fra kl. 14:15. Se gruppeinndeling i Classfronter.

29. aug. 2005 09:06