Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO2110 - Høst 2007

Mandag 20. august kl. 14:15-16:00 er det obligatorisk frammøte og innføring i statistikkprogrammet R på datarom 1252 (Pennalet)

31. mai 2007 11:58

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 20. august kl. 10:15 Auditorium 1, Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus)

31. mai 2007 11:13