Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO2110 - Høst 2008

Mandag 18. august kl. 14:15-16:00 er det obligatorisk frammøte og innføring i statistikkprogrammet R på datarom 1413

27. mai 2008 09:09

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 18. august kl. 10:15 Auditorium 1, Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus)

27. mai 2008 09:08