Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO2120 - Vår 2008

NB! Første forelesning i BIO2120 er tirsdag 15. januar! Ta kontakt med studieseksjonen på biologisk institutt dersom du ikke kan møte (22 85 72 74)

14. jan. 2008 15:15