Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 8. jan. 2009 16:25

Minner om at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Vennligst si fra til studieseksjonen hvis du blir forhindret fra å komme.