Semesterside for BIO2140 - Vår 2009

Se kursplan på Fronter for oppdaterte tidspunkter for undervisning!

11. mars 2009 13:29

Pensumlitteratur i BIO2140:

Beebee & Rowe: Molecular ecology (Oxford University Press), 2nd ed

Watson et al.: Molecular biology of the gene (Cold Spring Harbour Laboratory Press), 6th ed

Utvalgte kapitler fra Nelson & Cox "Lehninger Principles of Biochemistry"

Utvalgte kapitler fra Walker et al.: Principles of ecotoxicology, 3rd ed

8. jan. 2009 16:26

Minner om at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Vennligst si fra til studieseksjonen hvis du blir forhindret fra å komme.

8. jan. 2009 16:26