Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen på Biologisk institutt. Legg merke til at det kan forekomme små endringer i timeplanen fram mot semesterstart.

Forelesninger

 • Mandag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 18. januar - 22. mars og 12. april - 10. mai

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 19. januar - 23. mars og 6. april - 25. mai

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 21. januar - 25. mars, 8. april - 6. mai og 20. mai - 27. mai

Tor Fredrik Holth, Marte Bruu Tanum, Philip David Harris

Kollokvie

Kollokvier, gr 1

 • Onsdag kl. 09:15 -11:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 20. januar - 24. mars og 7. april - 26. mai

Kollokvier, gr 2

 • Onsdag kl. 13:15 -15:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 20. januar - 24. mars og 7. april - 26. mai

Lab

Lab gr. 1

 • Onsdag kl. 09:15 -13:00, Laboratorium 4205 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 27. januar - 24. mars og 7. april - 26. mai

 • Fredag kl. 13:15 -17:00, Laboratorium 4205 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 29. januar - 26. mars og 9. april - 28. mai

Lab gr. 2

 • Onsdag kl. 13:15 -17:00, Laboratorium 4205 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 27. januar - 24. mars og 7. april - 26. mai

 • Fredag kl. 09:15 -13:00, Laboratorium 4205 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 29. januar - 26. mars og 9. april - 28. mai

Publisert 14. okt. 2009 09:39 - Sist endret 18. mars 2010 15:00