Semesterside for BIO2150A - Høst 2013

 Husk obligatorisk oppmøte BIO2150A på første undervisningstime tirsdag20. august kl. 10:15-12:00 som starter med et statpraksiskurs i plantefysiologisk kurrsal, U323, Fytotronen (vi bruker forelesningstiden). Samme dag kl. 13:15-15:00 starter ekstra dataøvelser i datarom 1250. For BIO2150A er det ikke obligatorisk innlevering av journal.

 Det kan være nyttig for BIO2150A studentene å møte opp allerede mandag 19. august kl. 10:15-12:00 i Auditorium 1 (Kristine Bonnevies hus),  hvor det er BIO2150 forelesning og det gis en del generelle beskjeder og informasjon.

12. juni 2013 08:07