Dette emnet er nedlagt

Kurset er identisk med BIO …

Kurset er identisk med BIO 4310, men åpent som valgfritt bachelor-kurs for studenter med annen bakgrunn enn biologi (spesielt: miljøvitenskap (NAM)- studenter.

Se derfor under BIO 4310 for korrekt og oppdatert informasjon (inntil administrator får gjort dette). Hilsen Dag Klaveness.

NAM-studenter: dette er en nyttig og interessant kurs, med en glimrende lærebok (se under BIO 4310). Se også folk.uio.no/dagkl for mer info om limnologi!

Publisert 13. juni 2004 02:00 - Sist endret 13. juni 2004 11:08