Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppeundervisning/kollokvier og obligatorisk laboratorieundervisning. Laboratoriejournaler må være godkjent for adgang til eksamen.

Undervisning i uke 34 - 38

Forelesning

  • Tirsdag kl. 09:15 -11:00, Rom 2416 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 21. august til 11. september)

  • Tirsdag kl. 12:15 -15:00, Rom 2416 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 21. august til 11. september)

  • Onsdag kl. 09:15 -11:00, Rom U307 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 22. august til 12. september)

  • Onsdag kl. 12:15 -15:00, Rom U307 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 22. august til 12. september)

Halvor Aarnes, Aud Else Berglen Eriksen

Publisert 25. apr. 2007 14:18 - Sist endret 25. apr. 2007 14:18