Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO4091 - Høst 2004

Muntlig eksamen fredag 03.12 avholdes på rom 3513 (hjørnerommet).

2. des. 2004 01:00

Husk eksamen 3. desember. Eksamineringen av føste kandidat begynner kl. 08.15. For eksamenstider for enkeltkandidater, se listen under "Eksamen og vurderingsformner".

26. nov. 2004 01:00