Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO4100 - Vår 2006

Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet ved UiO, er BIO4100 plukket ut for periodisk emneevaluering dette semesteret. Det overordnede målet med studentevaluering er å sikre best mulige læringsbetingelser for studentene. Vi ber deg ta deg tid til å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen, slik at vi kan utvikle og forbedre emnet for kommende studenter.

Siste frist for å svare er 15. juni 2006

30. mai 2006 12:13