Dette emnet er erstattet av BIOS5113 – Bevarings- og forvaltningsbiologi.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Presentasjon av vitenskapelig artikkel, hjemmeeksamen midt i semesteret, og avsluttende muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret (enten essay eller case)

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 17:03