Dette emnet er erstattet av BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. september

Eksamensordning

Obligatorisk presentasjon av artikkel, hjemmeeksamen basert på dataøvelser og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 29. september kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2021 01:06