Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO4300 - Høst 2006

Legg merke til endringer i emnebeskrivelsen: Vurdering og eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%. Sensur: Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Notice the changes in the description of the course: Exam information: Final written exam, 3 hours, counts 100%. Assessment and grading: Course grades are awarded on a descending scale using alphabetic grades from A to E for passes and F for fail.

1. sep. 2006 00:00