Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 6. mai 2007 23:07

Nettskjema for BIO4530 - frivillig. Skjema Kontakliste er ikke anonymt.

Kontaktliste studenter BIO4530 våren 2007 Skjemaet åpnes 9 mai

Evalueringsskjemaet vil bli lagt ut senere og er annonymt.

Publisert 15. apr. 2007 23:45

Pensumbok BIO4530: Regulatorisk toksikologi Risk Assessment of Chemicals: An Introduction, C.J. van Leeuwen og J.L.M. Hermens (Eds.)

Dere vil finne mer informasjon når kurset begynner på Fronter: Fellesrom BIO4530/9530 Vår 2007 Adresse til Fronter: http://fronter.uio.no

Foreløpig plan for forelesningene: Detaljert undervisningsplan Word fil

Publisert 23. mars 2007 10:54

Legg merke til at under undervisning står det at undervisningen foregår i uke 17 og 21, dette er feil. Vær oppmerksom på at det korrekte er undervisning i uke 17 og 19, datoene 23-26 april og 7-10 mai stemmer forøvrig.

Publisert 14. des. 2006 08:29

Rettelse av feil i utsendt infoskriv:

Legg merke til at fristen for påmelding er 25. januar for studenter som ikke allerede har studierett v. UiO. For nærmere info om påmelding se redigert infoskriv. For studenter med studierett v. UiO er påmeldingsfristen 1. februar.