Dette emnet er nedlagt

Legg merke til at under …

Legg merke til at under undervisning står det at undervisningen foregår i uke 17 og 21, dette er feil. Vær oppmerksom på at det korrekte er undervisning i uke 17 og 19, datoene 23-26 april og 7-10 mai stemmer forøvrig.

Publisert 23. mars 2007 10:54 - Sist endret 6. mai 2007 23:28