Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO4550 - Høst 2011

Kollokviegruppen: Torsdag kl. 08:15 -12:00, Laboratorium 4205 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 20. oktober til 8. desember)

vil starte 09:15 alle torsdager.

11. okt. 2011 14:31

The first lecture (this is a 4500 lecture which most of you have heard before) is 29.08.2011 by Anders Åsberg, Toxicokinetic in room 4619. First ordinary lecture is 18.10.2011 in room 4619. (rediger)

25. aug. 2011 17:35

Merk at første forelesning (dette er en forelesning som de fleste har hørt før) er 29.08.2011 Anders Åsberg foreleser Toksikokinetikk på rom 4619. Første ordinære forelesning (obligatorisk fremmøte) er 17.10.2011 på 4619

18. aug. 2011 12:07