Dette emnet er erstattet av BIOS9210 – Gradientanalyseteknikker.