Dette emnet er erstattet av BIOS9210 – Gradientanalyseteknikker.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Obligatorisk oppmøte til undervisningen og avsluttende muntlig eksamen.

Muntlig presentasjon av eget forskningsprosjekt

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. jul. 2020 21:54