Dette emnet er erstattet av BIOS9210 – Gradientanalyseteknikker.

Semesterside for BIO9021 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

The course is given in the auditorium of Lid's house at Tøyen: https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/toyen/

11. feb. 2019 07:49