Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir studentene forståelse for hvordan proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer er bygd opp, samt deres egenskaper, virkemåte og funksjon. Studentene får en innføring i sentrale metabolske reaksjonsveier, som også illustrerer molekylers virkemåte samt hvordan disse metabolske reaksjonsveien reguleres.

Hva lærer du?

Emnet er ment å gi følgende kompetanse:
- Kunnskap om oppbygging, struktur og funksjon for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider.

- Kjennskap til enzymers funksjonsmåte som biologiske katalysatorer, og til enzymkinetikk.
- Kjennskap til sentrale reaksjonsveier innen karbohydrat-, protein- og lipidmetabolismen samt reguleringen av disse.
- Kjennskap til syntesen av DNA, RNA og proteiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) eller KJM1100 – Generell kjemi (videreført) eller KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), eller tilsvarende emne.

Spesielle opptakskrav:

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt at man også har bestått KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) eller tilsvarende emne i organisk kjemi før opptak, eller at man eventuelt tar KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) i samme semester.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger, ca 60 timer og kollokvieundervisning, ca 24 timer. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen ved Institutt for biovitenskap før forelesningen starter.
Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det vil bli avholdt en skriftlig 4 timers midtveiseksamen og en skriftlig 4 timers avsluttende eksamen. Hver eksamen teller 50%. Begge eksamener må være bestått. Studenter som ikke består eller trekker fra midtveiseksamen eller har gyldig fravær (legeattest), må ta ny /utsatt eksamen ca 3-5 uker etter midtveiseksamen.

Hjelpemidler

Kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Emnet undervises siste gang våren 2018.

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk