Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Lærebok

Lærebok: Campbell, N.A. & Reece, J.B.: Biology 7. edition, 2005. Pearson Education . ISBN: 0-8053-7171-0.

Følgende kapitler er pensum: 5,6,7,8,11,12,13,14 (deler), 15,16,17,18,19,20,21 og 43. Mye av kapittel 14 var pensum på BIO 1000 og forutsettes kjent.

Publisert 24. okt. 2006 11:10 - Sist endret 14. des. 2006 16:34