Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Se under forelesninger. Alle studenter som ikke har deltatt på emnet tidligere, må melde seg til laboratorieundervisningen og klasseundervisningen. Emnet benytter Classfronter.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap. Studenter som er innvilget fravær på første forelesning og evt. etterpåmeldte studenter må selv skaffe seg den informasjon som er gitt på første forelesning.

 • Mandag kl. 09:15 -11:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 15. januar - 5. februar og 19. februar - 28. mai

 • Mandag 12. februar kl. 09:15 -10:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

Oddmund Bakke

Laboratorieøvelser

Norbert Roos

Labparti 1

LAP, MN1REALMED, MNINF

 • Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 29. mai)

Norbert Roos, Vibeke Alm

Labparti 2

Bjørknes

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 29. mai)

Norbert Roos, Vibeke Alm

Labparti 3

MBK

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 29. mai)

Norbert Roos

Labparti 4

BIO, MN1Realfarm

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 29. mai)

Norbert Roos, Vibeke Alm

Labparti 5

BIO, LAP

 • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. januar til 30. mai)

Norbert Roos, Vibeke Alm

Labparti 6

MBK

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. januar til 30. mai)

Norbert Roos, Vibeke Alm

Klasseundervisning

Alle må melde seg til grupper i klasseundervisningen. Klasseundervisningen er obligatorisk og alle må møte til første klasse.

Kristine Ustgård

Klasse-gr 1

BIO

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 31. mai)

Klasse-gr 2

LAP

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 31. mai)

Klasse-gr 3

Bjørknes

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 31. mai)

Klasse-gr 4

MBK

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 31. mai)

Klasse-gr 5

MN1realmed.,LAP

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 31. mai)

Klasse-gr 6

MBK

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. januar til 31. mai)

Klasse-gr 7

BIO, MN1realfarm, LAP

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. januar til 1. juni)

Klasse-gr 8

MBK

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. januar til 1. juni)

Publisert 24. okt. 2006 19:11 - Sist endret 15. mars 2007 15:00