Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 9. jan. 2008 16:02

HUSK obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 14. januar kl 0915.

Publisert 8. jan. 2008 21:14

Første del, mikroskopi etc.: Supplerende litteratur:

Laane/Lie: "Moderne mikroskopi med enkle metoder", UniPub Forlag 2007 og Laane/Yu "The Living Cell" 2005, Henv. Norsk Biologforening BiO,Boks 1066, Blindern 0316, Oslo

Publisert 7. jan. 2008 12:24

Klasse 7 er flyttet fra fredag til torsdag kl 1215 - 1400 i rom 4619.

Publisert 7. jan. 2008 12:23

Klasseundervisningen starter i uke 4. (Ikke uke 3 som tidligere annonsert.)