Dette emnet er nedlagt

Første del, mikroskopi etc.: Supplerende …

Første del, mikroskopi etc.: Supplerende litteratur:

Laane/Lie: "Moderne mikroskopi med enkle metoder", UniPub Forlag 2007 og Laane/Yu "The Living Cell" 2005, Henv. Norsk Biologforening BiO,Boks 1066, Blindern 0316, Oslo

Publisert 8. jan. 2008 21:14 - Sist endret 9. jan. 2008 16:03