Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Se under forelesninger. Alle studenter som ikke har deltatt på emnet tidligere, må melde seg til laboratorieundervisningen og klasseundervisningen. Emnet benytter Classfronter.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap. Studenter som er innvilget fravær på første forelesning og evt. etterpåmeldte studenter må selv skaffe seg den informasjon som er gitt på første forelesning.

 • Mandag kl. 09:15 -11:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. januar til 2. juni)

Oddmund Bakke

Laboratorieøvelser

Norbert Roos

Labparti 1

 • Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 27. mai)

Linda Haugen, Manpreet Kaur, Anja Ytterdal, Lise Mirja Øieren, Lene Støkken Høydahl

Labparti 2

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 27. mai)

Norbert Roos, Linda Haugen, Anja Ytterdal, Lise Mirja Øieren, Lene Støkken Høydahl

Labparti 3

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 27. mai)

Norbert Roos, Linda Haugen, Anja Ytterdal, Lise Mirja Øieren, Lene Støkken Høydahl

Labparti 4

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 27. mai)

Norbert Roos, Linda Haugen, Anja Ytterdal, Lise Mirja Øieren, Lene Støkken Høydahl

Labparti 5

 • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. januar til 28. mai)

Norbert Roos, Linda Haugen, Biljana Stangeland

Labparti 6

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. januar til 28. mai)

Norbert Roos, Linda Haugen, Biljana Stangeland

Klasseundervisning

Alle må melde seg til grupper i klasseundervisningen. Klasseundervisningen er obligatorisk og alle må møte til første klasse.

Kristine Ustgård

Klasse-gr 1

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. januar til 29. mai)

Klasse-gr 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 28. mai)

Klasse-gr 3

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 30. mai)

Klasse-gr 4

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 30. mai)

Klasse-gr 5

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 30. mai)

Klasse-gr 6

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. januar til 29. mai)

Klasse-gr 7

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. januar til 29. mai)

Klasse-gr 8

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminrrom 3213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 30. mai)

Kristine Ustgård, Nora Martinussen Tandstad, Ole Jørgen Bjarnason Landsverk

Publisert 23. okt. 2007 03:08 - Sist endret 12. aug. 2008 12:59