Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV1010 - Vår 2009

Pensum fra Biology, 8/E Neil A. Campbell Jane B. Reece ISBN: 0-321-54325-4 (kap 1-5 forutsettes kjent, les disse. Starter med kap 6)

VÅR 2009: !! NB Laboratorium og PBL grupper starter fra uke 4 (20 januar)!!

18. des. 2008 10:44