Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV1010 - Vår 2011

Laboratorieøvelser i genetikk:

Pga. kollisjon med eksamener i andre fag i midtterminuken (uke 13) vil det IKKE kjøres lab tirsdag 29. og onsdag 30. mars. Istedenfor vil vi slå sammen de to siste ukene slik at bakteriofag lamda og gjærgenetikken gjøres i uke 16 (26. og 27. april). For mer informasjon se ClassFronter.

22. feb. 2011 18:19

Det er for øyeblikket noen problemer med Fellesrommet i MBV1010 på ClassFronter. Vi er klar over saken og jobber med å ordne det.

21. jan. 2011 00:25

Første forelesnng er obligatorisk. Dersom du ikke har anledning til å møte på første forelesning i MBV1010 gi beskjed til studieinfo@imbv.uio.no.

11. jan. 2011 10:10