Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Undervisningen i emnet består av forelesninger,laboratorieøveler og kollokvier/gruppeundervsning. De ulike undervisningsformer vil veksle i løpet av semsteret. Se detaljert plan for emnet. Laboratorieundervisningen og kollokvieundervisningen er obligatorisk. Emnet benytter classfronter.

Forelesninger

Aud B. Eriksen, Tony Poelo, Olav Sand og Halvor Aarnes vil forelese. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen.

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 20. august til 17. desember)

  • Fredag kl. 09:15 -11:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 22. august til 19. desember)

Laboratorieøvelser

Labparti 3 vil være sperret inntil man vet antall påmeldte studenter. Laboratorieøvelser i dyrefysiologi vil foregå i uke 40, 41, 42 og 43 på Botanisk og Zoologisk kurssal, rom 1258 og 1260. Laboratorieøvingene i planefysiologi foregår i uke 47,48 og 49 på Plantefysiologisk kurssal i Fytotronen, rom U 323. Laboratorieøvingene i planteanatomi vil foregå på Botanisk kurssal, rom 1260. Dyrefysiologi første gang fredag 3. oktober. Plantefysiologi første gang onsdag 19. oktober.

Parti 1

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 8. oktober til 17. desember)

  • Fredag kl. 09:15 -11:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 3. oktober til 19. desember)

Parti 2

  • Onsdag kl. 13:15 -15:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 8. oktober til 17. desember)

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 3. oktober til 19. desember)

Parti 3

  • Onsdag kl. 16:15 -18:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 8. oktober til 17. desember)

  • Fredag kl. 15:15 -17:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 3. oktober til 19. desember)

Kollokvier

Kollokviene i gruppe 1-6 foregår på grupperom i Studiesamlingen rom 1402. Gruppene 9-12 er sperret inntil man vet antall frammøtte studenter.

Publisert 20. nov. 2003 12:47 - Sist endret 15. sep. 2004 12:54