Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV1020 - Høst 2005

Onsdag 2. november kl. 10:15-14:00 starter undervisningen i plantefysiologi (Kap. 35 og 10). NB! Kollokvietiden er brukt til forelesninger.

27. okt. 2005 09:32

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning onsdag 24. august kl.10:15 i Auditorium 3, Biologibygningen

24. mai 2005 15:27