Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Campbell, N.A. & Reece, J.B.: : Biology 7. edition, 2005. Pearson Education/Benjamin Cummings . ISBN: 0-8053-7171-0. Det er også mulig å bruke 6. edition for dem som allerede har denne .

- Unit six: Plant form and function kap. 35-39, samt kap. 10 Photosynthesis. - Unit seven: Animal form and function kap. 40-49, unntatt kap. 43 The immune system og kap.47 Animal Development.

Publisert 21. apr. 2005 13:33 - Sist endret 24. aug. 2005 13:05