Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Undervisningen i emnet består av forelesninger,laboratorieøveler og kollokvier/gruppeundervsning. De ulike undervisningsformer vil veksle i løpet av semsteret, bl.a. vil det ikke være forelesninger og kollokvier i de ukene det er laboratorieøvelser. Se detaljert plan for emnet. Laboratorieundervisningen og kollokvieundervisningen er obligatorisk. Emnet benytter classfronter. Det er obligatorisk fremmøte til første forelesning, se under forelesninger.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til 30. november)

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 2. desember)

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. oktober til 9. november)

Aud Else Berglen Eriksen, Halvor Aarnes, Olav Sand

Laboratorieøvelser

Laboratorieøvelser i dyrefysiologi vil foregå i uke 40, 42 og 43 på Zoologisk kurssal, rom 1258. Laboratorieøvingene i plantefysiologi foregår i uke 46, 47 og 48 på Plantefysiologisk kurssal i Fytotronen, rom U 323. Laboratorieøvingene i planteanatomi vil foregå på Botanisk kurssal, rom 1260.

Halvor Aarnes, Olav Sand

Lab.parti 1

I uke 40,42 og 43 er det laboratorieøvinger i dyrefysiologi. I uke 46,47 og 48 er det laboratorieøvinger i plantefysiologi.

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 5. oktober til 26. oktober)

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 7. oktober til 28. oktober)

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. november til 30. november)

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. november til 25. november)

Lab.parti 2

I perioden onsdag 6. oktober til fredag 22. oktober er det laboratorieøvinger i dyrefysiologi. I perioden onsdag 17. november til onsdag 1. desember er det laboratorieøvinger i plantefysiologi.

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 5. oktober til 26. oktober)

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 7. oktober til 28. oktober)

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. november til 30. november)

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. november til 25. november)

Lab.parti 3

I perioden onsdag 6. oktober til fredag 22. oktober er det laboratorieøvinger i dyrefysiologi. I perioden onsdag 17. november til onsdag 1. desember er det laboratorieøvinger i plantefysiologi.

 • Onsdag kl. 15:15 -17:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 5. oktober til 26. oktober)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 7. oktober til 28. oktober)

 • Onsdag kl. 15:15 -17:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. november til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. november til 25. november)

Lab.parti 4

I perioden onsdag 6. oktober til fredag 22. oktober er det laboratorieøvinger i dyrefysiologi. I perioden onsdag 17. november til onsdag 1. desember er det laboratorieøvinger i plantefysiologi. Parti 4 åpnes kun ved meget høy søkning.

 • Onsdag kl. 17:15 -19:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 5. oktober til 26. oktober)

  Dyrefysiologi

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 7. oktober til 28. oktober)

  Dyrefysiologi

 • Onsdag kl. 17:15 -19:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. november til 30. november)

  Plantefysiologi

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Kurssal U323 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. november til 25. november)

  Plantefysiologi

Kollokvier

Kollokviene foregår på grupperom i Studiesamlingen rom 1402, kollokvierom i underetasjen og rom 4619 i Kristine Bonnevies hus. Studenter må ha minimum 50% oppmøte på kollokvier.

Finn-Arne Weltzien, Halvor Aarnes, Olav Sand

Gruppe 1

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 10

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 11

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Lesesal U159 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 3

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 4

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 5

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 6

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 7

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 8

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 9

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 12

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom U161 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 13

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom U401 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Olav Sand

Gruppe 14

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom U407 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 30. november)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 2. desember)

Gruppe 15

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 31. august til 1. desember)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 1. desember)

Publisert 6. juni 2005 15:42 - Sist endret 26. okt. 2005 13:22