Dette emnet er nedlagt
Ukeplan MBV1020 Fysiologi H�sten 2005
Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 08.15 - 09.00 lab
2 09.15 - 10.00 lab
3 10.15 - 11.00 Forel./lab Forel./lab
4 11.15 - 12.00 Forel./lab Forel./lab
5 12.15 - 13.00 Gruppe/lab Gruppe/lab
6 13.15 - 14.00 Gruppe/lab Gruppe/lab
7 14.15 - 15.00 Gruppe/lab
8 15.15 - 16.00 Lab Gruppe/lab
9 16.15 - 17.00 Lab
10 17.15 - 18.00 Lab
11 18.15 - 19.00 Lab
12 19.15 - 20.00
Laboratorie�velser (lab) bare i periodene:  
Dyrefysiologi: onsdag 5. oktober - fredag 28. oktober
Plantefysiologi: Onsdag 16. november - onsdag 30. november