Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV1020 - Høst 2006

Studenter på kollokviegruppene 7, 14 og 15 er blitt flyttet til andre grupper. Dette gir en bedre undervisningsmessig fordeling av studentene. Endringen er forhåpentligvis lagt riktig inn i studentweb. Dere vil også få mer informasjon på gruppene.

29. aug. 2006 16:03

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning onsdag 23. august kl. 10:15 i Auditorium 3, Biologibygningen. (Er du forhindret fra å møte må du ta kontakt på studieinfo@imbv.uio.no før første forelesning)

29. mai 2006 11:14