Angående klage på karakter, se …

Angående klage på karakter, se http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/klage.html. Som student har du kopi av eksamensbesvarelsen fra avsluttende eksamen, og du kontakter selv emneansvarlig for å få begrunnelse for endelig karakter. Når begrunnelse er gitt, vurderer du om du vil klage. Klagen må leveres instituttet innen 25. august.

Publisert 5. juli 2004 02:00 - Sist endret 5. juli 2004 14:43