Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

 • Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 13. januar til 7. mai)

 • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. januar til 7. mai)

Uwe Klein

Kollokvier

Kollokvier gr 1

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 2

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 3

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 4

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 5

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 6

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 7

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier gr 8

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier 9

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Kollokvier 10

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 7. mai)

Publisert 21. nov. 2003 07:24 - Sist endret 16. juni 2004 11:48