Messages

Published May 4, 2005 2:00 AM

The questions of the exam in August 2004 are now in the colloquia folder. We will go through the answers in the colloquium on May 27.

Published Apr. 27, 2005 2:00 AM

The colloquium of May 6 is cancelled. There will be a final colloquium on May 27 at the usual colloquia hours (10.15-12.00 and 12.15-2.00). We will then go through the questions of the fall exam 2004. These questions will be posted here in the colloquia folder on May 4.

Published Apr. 22, 2005 2:00 AM

An info about the pensum for the final exam is available under the link Final exam. Also, check and try to answer the colloquia questions of April 22, i.e. last year's exam questions.

Published Apr. 20, 2005 2:00 AM

Det niende årlige symposiet for europeiske biologistudenter (SymBioSE)har søknadsfrist 30. april. For mer informasjon, se: www.symbiose.eu.org

Published Apr. 20, 2005 2:00 AM

HUSK å besvare emneevalueringen med frist 2. mai!

Published Apr. 13, 2005 2:00 AM

UiO gjennomfører i april en undersøkelse av studenthverdagen til alle våre studenter. Vi trenger din tilbakemelding for å vite hva som er bra og hva som må forbedres. Svar på det elektroniske spørreskjemaet som sendes til din student e-postadresse, og hjelp oss med å gjøre UiO til et enda bedre sted å være og lære! Les mer om Studentspeilet

Studentspeilet (The Student Mirror) is a survey designed to find out what everyday life as a student at The University of Oslo is like, and how our students find the quality of the learning environment. The survey is a part of the the UiO's quality system and the results will be used in our effort to improve the learning environment and the quality of our studies.

Your opinions are important to the university, and we hope you have a few minutes to answer the survey! Read more about Studentspeilet

Published Mar. 31, 2005 2:00 AM

Utsatt prøve holdes torsdag 14. april for studenter som har levert legeattest for/hadde gyldig fravær ved midttermineksamen i MBV 2010. Eksamen er skriftlig og holdes i rom 2621 kl. 13.15.

Published Mar. 22, 2005 1:00 AM

The answers to the mid-term exam questions can be found under the Mid-term exam link.

Published Mar. 6, 2005 1:00 AM

Answers to colloquia questions can be found in the colloquia folder.

Published Mar. 1, 2005 1:00 AM

All students requiring English translations of their exam papers must report this to Inger-Hege Andersen, i.h.andersen@imbv.uio.no before March 9 unless they already have done this through the "StudentWeb"

Published Mar. 1, 2005 1:00 AM

Vi gjør oppmerksom på at pga nytt eksamensreglement vil studenter som ikke møter til underveiseksamen og som ikke har gyldig grunn for fraværet, blir slettet fra emnet.

Candidates who fail to present themselves for a constituent examination will be deleted from the course and will not be entitled to take the final examination or to be given a grade for that course. The exception is candidates who have valid grounds for absence or who have in advance been granted exemption from the constituent examination

Published Feb. 22, 2005 1:00 AM

Click on the link to the left to get information about the 'pensum' for the mid-term exam.

Published Feb. 2, 2005 1:00 AM

To download the lecture schedule click on the link in the menu to the left.

Published Jan. 28, 2005 1:00 AM

Colloquia questions can be found under Teaching material. Questions will be posted on the Internet after each colloquium.

Published Jan. 25, 2005 1:00 AM

Undervisnings- og eksamensmeldingen til studenter som ikke møtte til første forelesnig 11. januar er nå slettet, se studentweb.

The exam- and teaching registration is cancelled for students who did not appear at the first lecture January 11.

Published Jan. 7, 2005 1:00 AM

Husk obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som ønsker å etterpåmelde seg Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

All students have to attend the first lecture.

Published Jan. 5, 2005 1:00 AM

The textbook (pensum) for the course is:

T.A. Brown: GENOMES, 2nd edition, 2002. BIOSIS Scientific Publishers Ltd. ISBN: 1 85996 029 4.

More detailed information will be given at the first lecture on Tuesday, January 11, 8:15 am, auditorium 3.