This course is replaced by BIOS2900 – Molecular Biology.

Institutt for molekylær biovitenskap arrangerer …

Institutt for molekylær biovitenskap arrangerer fagdag 6. juni i Helga Enghs Hus, Aud. 1, for å presentere molekylær biovitenskap. Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å delta - benytt muligheten til å få mer kunnskap om hva molekylær biovitenskap er. Foredragsholderne er både interne og eksterne forskere, i tillegg til at industrien og Birkeland Innovasjon er representert. Se programmet for mer informasjon.

Published June 1, 2006 5:08 PM - Last modified June 1, 2006 5:12 PM