Dette emnet er erstattet av BIOS2900 – Molekylærbiologi.

PENSUM FOR THE FINAL EXAM: …

PENSUM FOR THE FINAL EXAM: Genomes 3: Chapters 10-17, except 14.3 (pages 443-457).

Publisert 21. mai 2008 12:42 - Sist endret 5. juni 2008 20:00