Dette emnet er erstattet av BIOS2900 – Molekylærbiologi.

Undervisning - tid og sted

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesing, se under forelesninger.

The first lecture is obligatory for all students registered for the course, please have a look under lectures.

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

The first lecture is obligatory for all students registered for the course. Students on the waiting list should also come to the first lecture. Registered students who do not show up at the first lecture will be considered to have withdrawn from the course unless they have notified the IMBV study section about their absence.

 • Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 27. mai)

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 16. januar - 7. mai og 21. mai - 28. mai

Uwe Klein

Kollokvier

Uwe Klein

Kollokvier gr 1

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Uwe Klein

Kollokvier gr 2

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Uwe Klein

Kollokvier gr 3

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 4

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 5

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 6

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 7

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 8

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 9

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 10

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 11

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 12

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 13

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 14

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 15

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Kollokvier gr 16

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. januar til 9. mai)

Publisert 23. okt. 2007 03:08 - Sist endret 15. jan. 2008 12:05