This course is discontinued

Utsatt og ny prøve i MBV 2020, august 2005 Studentene får oppgaver fra den molekylære delen av pensum (=pensum til avsluttende eksamen i juni), jfr. eksamensreglementet.

July 7, 2005 10:49 AM

We will have a non-scheduled colloquium on May 24 at 12.15 in room 1402. In this colloquium we will go through last year's exams (spring and fall). Questions of the spring and fall exam are posted under Previous exams.

Apr. 27, 2005 2:00 AM

HUSK å besvare emneevalueringen med frist 2. mai!

Apr. 20, 2005 2:00 AM