Semester page for MBV2020 - Spring 2006

The exam in August (konte-eksamen) will only have questions from the Molecular Biology portion of the MBV2020 course. The results from the Biochemistry exam in March will be used to calculate the final marks.

July 7, 2006 3:43 PM

Institutt for molekylær biovitenskap arrangerer fagdag 6. juni i Helga Enghs Hus, Aud. 1, for å presentere molekylær biovitenskap. Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å delta - benytt muligheten til å få mer kunnskap om hva molekylær biovitenskap er. Foredragsholderne er både interne og eksterne forskere, i tillegg til at industrien og Birkeland Innovasjon er representert. Se programmet for mer informasjon.

June 1, 2006 5:13 PM

An example for an exam in the molecular part of the MBV2020 course can be found under the link Previous exam.

May 28, 2006 10:49 PM