This course is discontinued

Teaching - time and place

Det er obligatorisk fremmøte på første labgjennongang i biokjemi. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

The first lecture is obligatory for all students registered for the course. Students on the waiting list should also come to the first lecture. Registered students who do not show up at the first lecture will be considered to have withdrawn from the course unless they have notified the IMBV study section about their absence.

Labgjennomgang i biokjemi

  • Tuesday 12:15 -13:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 16. January to 20. March)

Tom Arne Kristensen

Labøvelser i biokjemi

Tom Arne Kristensen

Labøvelser i biokjemi, parti 1

  • Tuesday 13:15 -18:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 16. January to 20. March)

Labøvelser i biokjemi, parti 2

  • Wednesday 12:15 -17:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 17. January to 21. March)

Åsmund Kjendseth Røhr

Labøvelser i molekylærbiologi

Uwe Klein

Labøvelser i molekylærbiologi, parti 1

  • Tuesday 12:15 -16:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 17. April to 15. May)

  • Wednesday 12:15 -16:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 11. April to 16. May)

Uwe Klein

Labøvelser i molekylærbiologi, parti 2

  • Tuesday 16:15 -20:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 17. April to 15. May)

  • Wednesday 16:15 -20:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 11. April to 16. May)

Published Oct. 24, 2006 7:11 PM - Last modified Feb. 14, 2007 12:04 PM