Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første labgjennongang i biokjemi. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

The first lecture is obligatory for all students registered for the course. Students on the waiting list should also come to the first lecture. Registered students who do not show up at the first lecture will be considered to have withdrawn from the course unless they have notified the IMBV study section about their absence.

Labgjennomgang i biokjemi

  • Tirsdag kl. 12:15 -13:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. januar til 16. mars)

Heidi Tveit

Labøvelser i biokjemi

Heidi Tveit

Labøvelser i biokjemi, parti 1

  • Tirsdag kl. 13:15 -18:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. januar til 16. mars)

Labøvelser i biokjemi, parti 2

  • Onsdag kl. 12:15 -17:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 20. januar til 17. mars)

Marius Andreas Ulleland

Labøvelser i molekylærbiologi

Uwe Klein

Labøvelser i molekylærbiologi, parti 1

  • Tirsdag kl. 12:15 -16:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 20. april til 11. mai)

  • Onsdag kl. 12:15 -16:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. april til 12. mai)

Labøvelser i molekylærbiologi, parti 2

  • Tirsdag kl. 16:15 -20:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 20. april til 11. mai)

  • Onsdag kl. 16:15 -20:00, Kurssal 2418 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. april til 12. mai)

Regneøvelse

  • Torsdag 28. januar kl. 13:15 -14:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

Frøy Grøndahl

Klargjøring av lab.

Publisert 11. des. 2009 18:00 - Sist endret 15. des. 2009 07:31