Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. mai

Eksamensordning

Obligatoriske laboratoriejournaler, skriftlig eksamen midt i semesteret, og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriejournal i biokjemi som må godkjennes før avsluttende eksamen

Obligatorisk laboratoriejournal i molekylærbiologi som må godkjennes før avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Tid: 19. mars kl. 09:00 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 30. mai kl. 14:30 (2 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 23:21